گوزلیورت

مورفو شهری در شمال قبرس است که عملاً تحت حاکمیت قبرس شمالی است. این مرکز اداری ناحیه گوزلیورت قبرس شمالی است.

7 خواص
مرتب سازی بر اساس:

مقایسه لیست ها

مقایسه کنید