Kyrenia

منطقه گیرنه یکی از شش ناحیه قبرس است. شهر اصلی آن گیرنه است. این کوچکترین ناحیه قبرس است، و تنها منطقه ای است که به طور کامل توسط دولت غیر رسمی قبرس شمالی کنترل می شود، جایی که همان قلمرو به عنوان منطقه دوفاکتو گیرنه، یک نهاد مجزا، اداره می شود.

55 خواص
مرتب سازی بر اساس:

مقایسه لیست ها

مقایسه کنید
جستجو کردن
رنج قیمت از تا