Yeni İskele

Trikomo شهری در شمال شرقی Mesaoria در قبرس است. این شهر تحت کنترل دوفاکتو قبرس شمالی است و مرکز اداری ناحیه ایسکله قبرس شمالی است. این شهر در سال 1998 به مقام شهرداری رسید.

45 خواص
مرتب سازی بر اساس:

مقایسه لیست ها

مقایسه کنید